Paiste Giant Beat 20" Thin

  • ¥49,000
  • Pre-Order